Η εταιρία ΚΑΒΟΥΡΙ TENNIS CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την εκμετάλλευση του χώρου των γηπέδων του Καβουρίου.

Με μεράκι και αγάπη για το άθλημα, η εταιρία έχει επενδύσει τόσο στην ποιότητα των εγκαταστάσεων όσο και στις άριστες υπηρεσίες για τα μέλη και τους επισκέπτες.

Το Club προσφέρει όχι μόνο τη δυνατότητα άθλησης αλλά και τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν τα μέλη και οι επισκέπτες.