Αρχική / Τουρνουά Ενηλίκων / Αίτηση για Τουρνουά
Προσωπικά Στοιχεία
Ημ. Γέννησης
Τουρνουά
Για τις κατηγορίες των Διπλών, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε παρακάτω στα Σχόλια, το ον/νυμο του παρτενέρ, χρονολογία γέννησης, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας
Σχόλια
Μέρες και ώρες που δεν μπορείτε να αγωνιστείτε ή άλλες παρατηρήσεις:
Πατώντας Υποβολή Αίτησης γνωρίζετε ότι μας αποστέλλετε τα στοιχεία σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για τη διεκπεραίωση του αιτήματος σας. Η εταιρία Καβούρι Tennis Club δεν θα μοιραστεί με κανένα τρίτο τα στοιχεία σας.