1η Μέρα Τουρνουα (17/10/2014)

Διοργάνωση Τουρνουά 17-19 Οκτωβρίου 2014
12 Οκτωβρίου, 2014
2η Μέρα Τουρνουα (18/10/2014)
19 Οκτωβρίου, 2014