Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η JUNIOR SPRING Tennis Open Tournament KAVOURI TENNIS CLUB/ΑΟΑΚ «ΚΟΚΚΙΝΗ», «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ», «ΠΡΑΣΙΝΗ» Μπάλα 20-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018