Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Easter JUNIOR Tennis Open Tournament KAVOURI TENNIS CLUB/ΑΟΑΚ «ΚΟΚΚΙΝΗ»,«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ», «ΠΡΑΣΙΝΗ» Μπάλα, Green Doubles & Mini Red Coach/Student – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019