Πρόγραμμα Αγώνων KTC Open TOURNAMENT Pay As You Play