ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017