ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Juniors Open – Πορτοκαλί/Κόκκινο Επίπεδο Ιανουάριος 2018