ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1oυ(εβδ.4η) ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ E3 2018