Προκήρυξη Πανελλαδικό Open Juniors Tournament (10-16 ετών) / AOAK Ιανουάριος 2017