Προγραμμα αγώνων Τρίτη 2/12/14 1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES