Προγραμμα αγώνων Πέμπτη 4/12/14 1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES