Ο παρόν ιστότοπος λειτουργεί υπό την εταιρεία “Kavouri Tennis Club., η οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Λητούς 54, Βουλιαγμένη 166 71, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν. 3190/1955, με Α.Φ.Μ 999868803 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής “Kavouri Tennis Club”).

Η συμφωνία σας με τους ακόλουθους όρους της Πολιτικής Απορρήτου λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου μας, όπως ορίζεται παρακάτω. Κατόπιν αυτών, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Στο Kavouri Tennis Club, είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θεμελιώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Kavouri Tennis Club αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς και/ή μέσω του ιστότοπου kavouritennisclub.gr, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 20016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή: Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία που σας ταυτοποιεί. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να είναι το όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φορολογικού μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σας πληροφορήσουμε για το πώς και με ποια μέσα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει φυλετικές ή εθνικές καταβολές, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συνδικαλιστική ιδιότητα, καθώς επίσης και προσωπικές πληροφορίες για γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν στην σεξουαλική ζωή και τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Οι επισκέψεις στον ιστότοπο Kavouri Tennis Club δεν συνεπάγονται αυτόματη καταχώρηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες, οι οποίες δύνανται να συλλεχθούν και να τηρηθούν στον ιστότοπο Kavouri Tennis Club (για παράδειγμα, ο τύπος του φυλλομετρητή Διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη για την πρόσβαση σε ιστοσελίδες του ιστότοπου Kavouri Tennis Club), με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, όπως την εμπειρία πλοήγησης και διαχείρισης του ιστότοπου Kavouri Tennis Club. Περαιτέρω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙΡ) και το όνομα χώρου σας (domain name). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο προσωποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Εντούτοις, προκειμένου να κάνετε χρήση ορισμένων Περιεχομένων και Υπηρεσιών του ιστότοπου μας, μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός. Όταν επιλέγετε να γίνετε μέλος της Kavouri Tennis Club, μπορεί να συλλέξουμε τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία γεννήσεως, πληροφορίες για την κατάσταση υγείας, καθώς επίσης και διατροφικές προτιμήσεις ή αλλεργίες, διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων). Εάν είστε προνομιούχο μέλος με συγκεκριμένα οφέλη, πλέον των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων θα σας ζητήσουμε τα σχετικά αποδεικτικά (π.χ. κάρτα μέλους κ.ο.κ.) Σε κάθε περίπτωση, η Kavouri Tennis Club θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς επεξεργασίας.

Επίσης, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πληροφορίες για την τοποθεσία σας ή για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, προκειμένου να σας προσφέρουμε πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της Kavouri Tennis Club, χειροκίνητα ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Συλλέγουμε, επίσης, πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των απαντήσεών σας στις έρευνές μας, των απαντήσεών σας σε ερωτηματολόγιά μας, τα σχόλιά σας κ.ο.κ. Επιπρόσθετα, μπορεί να σας προσφέρουμε ορισμένα εργαλεία για την αυτο-αξιολόγηση της φυσικής σας κατάστασης, καθώς επίσης μπορεί να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση υγείας ή προβλήματα υγείας και διατροφικές προτιμήσεις και/ή αλλεργίες, σε διάφορα σημεία συλλογής δεδομένων όπως κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κατά τη διαδικασία εγγραφής, κατά την εγγραφή στις εγκαταστάσεις ευεξίας (spa) ή κατά την διατροφική αρωγή και την προσωπική προπόνηση.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμεύουν για τη διαχείριση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε ή για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως: • Εγγραφή στις υπηρεσίες μας, όπως παρέχονται κάθε φορά (π.χ. Ατομική Προπόνηση, Ομαδικά Προγράμματα, Ευεξία & Ομορφιά κλπ.). • Εγγραφή στη λίστα μελών μας • Εγγραφή στους διαγωνισμούς μας. Η Kavouri Tennis Club, εφόσον είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί επίσης να τα χρησιμοποιήσει για τους παρακάτω σκοπούς: • Αποστολή εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. • Αποστολή τακτικών ενημερώσεων που η Kavouri Tennis Club κρίνει ενδιαφέρουσες για τον Χρήστη. • Αποστολή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. • Για σκοπούς έρευνας της αγοράς και μάρκετινγκ. • Για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της διοίκησης της Kavouri Tennis Club.gr και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Για πράξεις “άμεσης προώθησης”, που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της Kavouri Tennis Club για σκοπούς προγραμματισμού αξιολογήσεων, προγράμματα για τα τμήματα των διαθέσιμων υπηρεσιών (διατροφή, φυσιοθεραπεία κ.α.), παροχή πληροφοριών της επιχείρησης που προκύπτουν από την εμπορική σχέση, ενημέρωση για εκδηλώσεις και πάρτι της Kavouri Tennis Club, καθώς και εγγραφή σε προγράμματα ατομικής (ή μη) προπόνησης. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από τη Kavouri Tennis Club είναι κατάλληλα, επαρκή και περιορίζονται στις ανάγκες και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ακρίβεια, τη συνεχή επικαιροποίηση και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τον σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως, δε, δια της κρυπτογράφησης, της κωδικοποίησης, την ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του ελέγχου, της παρακολούθησης και της τακτικής καταγραφής όλων των διαδικασιών επεξεργασίας. Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Kavouri Tennis Club, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και την καταχώρισή της στα αντίστοιχα αρχεία που ανήκουν στην Kavouri Tennis Club. Όταν η συγκατάθεση δίδεται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Kavouri Tennis Club συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που βασίζονται στις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, μόνο για να σας παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες ή/και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Kavouri Tennis Club μέσω ενεργειών άμεσης προώθησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται, υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και αποσκοπούν, εντός του εταιρικού ομίλου στον οποίο ανήκει η Kavouri Tennis Club, να καθορίσουν την ποιότητα του Χρήστη / Πελάτη, την συλλογή κουπονιών και τις μελλοντικές επικοινωνίες, ιδιαίτερα τις ενέργειες άμεσης προώθησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποσκοπούν επίσης στην εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και τη χρήση σε συμβατικές σχέσεις με Ασφαλιστικές Εταιρείες, Τράπεζες και άλλους φορείς. Η Kavouri Tennis Club δεσμεύεται να τηρεί αυστηρό απόρρητο όλων των δεδομένων, διατηρώντας την πρόσβαση σε αυτά, αποκλειστικώς όπως απαιτείται σύμφωνα με τη συνήθη δραστηριότητά της. Τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε θα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιστασιακή αποστολή πληροφοριών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασής σας με τη Kavouri Tennis Club. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες, παρακαλείσθε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται κατωτέρω στο κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Kavouri Tennis Club
Εκτός από την συλλογή δεδομένων με τα προαναφερθέντα μέσα, όταν ρητά εξουσιοδοτείται, η Kavouri Tennis Club χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες του ιστότοπου kavouritennisclub.gr. Για παράδειγμα, ο διακομιστής ιστοτόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες για το ποιες σελίδες επισκεφθήκατε, καθώς επίσης και ποιον φυλλομετρητή χρησιμοποιήσατε. Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς άλλες σελίδες του ιστότοπου. Η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της συχνότητας με την οποία χρησιμοποιούνται αυτές οι συνδέσεις και ποιες είναι οι πιο προβαλλόμενες σελίδες. Όταν παρέχονται από τον Χρήστη της ιστοσελίδας Kavouri Tennis Club, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σε περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες του ομίλου όπως για παράδειγμα ???με το Kavouri Tennis Club Athens Club, ή τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες που μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους που σας ενδιαφέρουν. Εάν βρίσκεστε σε χώρα διαφορετική από εκείνη όπου βρίσκονται οι διακομιστές της Kavouri Tennis Club, οι επικοινωνίες ενδέχεται να συνεπάγονται διασυνοριακή μεταφορά πληροφοριών. Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας και επικοινωνώντας με την Kavouri Tennis Club δια ηλεκτρονικών μέσων, εξουσιοδοτείτε την επεξεργασία και τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγήσατε στη Kavouri Tennis Club μέσω του ιστότοπου τηρούνται για ένα (1) έτος από την χορήγηση ή, σε περίπτωση εμπορικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της Kavouri Tennis Club, για διάστημα δυο (2) ετών μετά το πέρας της εμπορικής σχέσης, μετά τη λήξη του οποίου τα δεδομένα θα καταστραφούν, ολοκληρώνοντας όλες τις εργασίες επεξεργασίας στα αντίστοιχα δεδομένα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξάρτητα του είδους της διαφοράς. Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα. Παρά τα ανωτέρω, η Kavouri Tennis Club διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Η Kavouri Tennis Club έχει λάβει εύλογες προφυλάξεις για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής κοινότητας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στη Kavouri Tennis Club, φροντίζουμε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητούν και να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διενεργούμενη επεξεργασία.

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν:

(i) τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ·

(ii) τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν παράσχει ·

iii) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων·

(iv) τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων · και

v) να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Kavouri Tennis Club θα απαντήσει εγγράφως εντός 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση της αίτησης.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Τηλέφωνο: 210 210 9670868 E-mail: Dataprotection_GR@kavouritennisclub.com Ταχυδρομική διεύθυνση: Σέκερη 5, Τ.Κ. 106 71 ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα: kavouritennisclub.gr περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600 Φαξ: +30 210 6475628 E-mail: contact@dpa.gr Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα. Ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής ορίζεται η 17η Μαΐου 2018.

.gr, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 20016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή: Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία που σας ταυτοποιεί. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να είναι το όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φορολογικού μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σας πληροφορήσουμε για το πώς και με ποια μέσα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει φυλετικές ή εθνικές καταβολές, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συνδικαλιστική ιδιότητα, καθώς επίσης και προσωπικές πληροφορίες για γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν στην σεξουαλική ζωή και τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Οι επισκέψεις στον ιστότοπο Kavouri Tennis Club δεν συνεπάγονται αυτόματη καταχώρηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες, οι οποίες δύνανται να συλλεχθούν και να τηρηθούν στον ιστότοπο Kavouri Tennis Club (για παράδειγμα, ο τύπος του φυλλομετρητή Διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη για την πρόσβαση σε ιστοσελίδες του ιστότοπου Kavouri Tennis Club), με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, όπως την εμπειρία πλοήγησης και διαχείρισης του ιστότοπου Kavouri Tennis Club. Περαιτέρω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙΡ) και το όνομα χώρου σας (domain name). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο προσωποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Εντούτοις, προκειμένου να κάνετε χρήση ορισμένων Περιεχομένων και Υπηρεσιών του ιστότοπου μας, μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός. Όταν επιλέγετε να γίνετε μέλος της Kavouri Tennis Club, μπορεί να συλλέξουμε τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία γεννήσεως, πληροφορίες για την κατάσταση υγείας, καθώς επίσης και διατροφικές προτιμήσεις ή αλλεργίες, διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων). Εάν είστε προνομιούχο μέλος με συγκεκριμένα οφέλη, πλέον των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων θα σας ζητήσουμε τα σχετικά αποδεικτικά (π.χ. κάρτα μέλους κ.ο.κ.) Σε κάθε περίπτωση, η Kavouri Tennis Club θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς επεξεργασίας.

Επίσης, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πληροφορίες για την τοποθεσία σας ή για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, προκειμένου να σας προσφέρουμε πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της Kavouri Tennis Club, χειροκίνητα ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Συλλέγουμε, επίσης, πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των απαντήσεών σας στις έρευνές μας, των απαντήσεών σας σε ερωτηματολόγιά μας, τα σχόλιά σας κ.ο.κ. Επιπρόσθετα, μπορεί να σας προσφέρουμε ορισμένα εργαλεία για την αυτο-αξιολόγηση της φυσικής σας κατάστασης, καθώς επίσης μπορεί να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση υγείας ή προβλήματα υγείας και διατροφικές προτιμήσεις και/ή αλλεργίες, σε διάφορα σημεία συλλογής δεδομένων όπως κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κατά τη διαδικασία εγγραφής, κατά την εγγραφή στις εγκαταστάσεις ευεξίας (spa) ή κατά την διατροφική αρωγή και την προσωπική προπόνηση.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμεύουν για τη διαχείριση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε ή για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως: • Εγγραφή στις υπηρεσίες μας, όπως παρέχονται κάθε φορά (π.χ. Ατομική Προπόνηση, Ομαδικά Προγράμματα, Ευεξία & Ομορφιά κλπ.). • Εγγραφή στη λίστα μελών μας • Εγγραφή στους διαγωνισμούς μας. Η Kavouri Tennis Club, εφόσον είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί επίσης να τα χρησιμοποιήσει για τους παρακάτω σκοπούς: • Αποστολή εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. • Αποστολή τακτικών ενημερώσεων που η Kavouri Tennis Club κρίνει ενδιαφέρουσες για τον Χρήστη. • Αποστολή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. • Για σκοπούς έρευνας της αγοράς και μάρκετινγκ. • Για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της διοίκησης της Kavouri Tennis Club.gr και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Για πράξεις “άμεσης προώθησης”, που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της Kavouri Tennis Club για σκοπούς προγραμματισμού αξιολογήσεων, προγράμματα για τα τμήματα των διαθέσιμων υπηρεσιών (διατροφή, φυσιοθεραπεία κ.α.), παροχή πληροφοριών της επιχείρησης που προκύπτουν από την εμπορική σχέση, ενημέρωση για εκδηλώσεις και πάρτι της Kavouri Tennis Club, καθώς και εγγραφή σε προγράμματα ατομικής (ή μη) προπόνησης. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από τη Kavouri Tennis Club είναι κατάλληλα, επαρκή και περιορίζονται στις ανάγκες και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ακρίβεια, τη συνεχή επικαιροποίηση και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τον σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως, δε, δια της κρυπτογράφησης, της κωδικοποίησης, την ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του ελέγχου, της παρακολούθησης και της τακτικής καταγραφής όλων των διαδικασιών επεξεργασίας. Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας???? για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Kavouri Tennis Club, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και την καταχώρισή της στα αντίστοιχα αρχεία που ανήκουν στην Kavouri Tennis Club. Όταν η συγκατάθεση δίδεται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Kavouri Tennis Club συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που βασίζονται στις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, μόνο για να σας παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες ή/και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Kavouri Tennis Club μέσω ενεργειών άμεσης προώθησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται, υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και αποσκοπούν, εντός του εταιρικού ομίλου στον οποίο ανήκει η Kavouri Tennis Club, να καθορίσουν την ποιότητα του Χρήστη / Πελάτη, την συλλογή κουπονιών και τις μελλοντικές επικοινωνίες, ιδιαίτερα τις ενέργειες άμεσης προώθησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποσκοπούν επίσης στην εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και τη χρήση σε συμβατικές σχέσεις με Ασφαλιστικές Εταιρείες, Τράπεζες και άλλους φορείς. Η Kavouri Tennis Club δεσμεύεται να τηρεί αυστηρό απόρρητο όλων των δεδομένων, διατηρώντας την πρόσβαση σε αυτά, αποκλειστικώς όπως απαιτείται σύμφωνα με τη συνήθη δραστηριότητά της. Τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε θα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιστασιακή αποστολή πληροφοριών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασής σας με τη Kavouri Tennis Club. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες, παρακαλείσθε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται κατωτέρω στο κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Kavouri Tennis Club
Εκτός από την συλλογή δεδομένων με τα προαναφερθέντα μέσα, όταν ρητά εξουσιοδοτείται, η Kavouri Tennis Club χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες του ιστότοπου kavouritennisclub.gr. Για παράδειγμα, ο διακομιστής ιστοτόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες για το ποιες σελίδες επισκεφθήκατε, καθώς επίσης και ποιον φυλλομετρητή χρησιμοποιήσατε. Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς άλλες σελίδες του ιστότοπου. Η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της συχνότητας με την οποία χρησιμοποιούνται αυτές οι συνδέσεις και ποιες είναι οι πιο προβαλλόμενες σελίδες. Όταν παρέχονται από τον Χρήστη της ιστοσελίδας Kavouri Tennis Club, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σε περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες του ομίλου όπως για παράδειγμα ???με το Kavouri Tennis Club Athens Club, ή τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες που μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους που σας ενδιαφέρουν. Εάν βρίσκεστε σε χώρα διαφορετική από εκείνη όπου βρίσκονται οι διακομιστές της Kavouri Tennis Club, οι επικοινωνίες ενδέχεται να συνεπάγονται διασυνοριακή μεταφορά πληροφοριών. Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας και επικοινωνώντας με την Kavouri Tennis Club δια ηλεκτρονικών μέσων, εξουσιοδοτείτε την επεξεργασία και τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγήσατε στη Kavouri Tennis Club μέσω του ιστότοπου τηρούνται για ένα (1) έτος από την χορήγηση ή, σε περίπτωση εμπορικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της Kavouri Tennis Club, για διάστημα δυο (2) ετών μετά το πέρας της εμπορικής σχέσης, μετά τη λήξη του οποίου τα δεδομένα θα καταστραφούν, ολοκληρώνοντας όλες τις εργασίες επεξεργασίας στα αντίστοιχα δεδομένα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξάρτητα του είδους της διαφοράς. Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα. Παρά τα ανωτέρω, η Kavouri Tennis Club διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Η Kavouri Tennis Club έχει λάβει εύλογες προφυλάξεις για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής κοινότητας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στη Kavouri Tennis Club, φροντίζουμε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητούν και να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διενεργούμενη επεξεργασία.

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν:

(i) τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ·

(ii) τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν παράσχει ·

iii) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων·

(iv) τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων · και

v) να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Kavouri Tennis Club θα απαντήσει εγγράφως εντός 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση της αίτησης.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Τηλέφωνο: 210 9670686 E-mail: Dataprotection_GR@kavouritennisclub.gr Ταχυδρομική διεύθυνση:
Λητούς 54, Βουλιαγμένη 166 71 Ιστοσελίδα: kavouritennisclub.gr Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600 Φαξ: +30 210 6475628 E-mail: contact@dpa.gr Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα. Ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής ορίζεται η 17η Μαΐου 2018.