Πλούσια δώρα στην κλήρωση του KTC Open Tournament Pay As You Play Νοέμβριος 2021