Εργασίες συντήρησης στα χωμάτινα γήπεδα στο Kavouri Tennis Club