ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΟPEN JUNIORS TOURNAMENT (10-16 ΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2017