Έναρξη συνεργασίας του Kavouri Tennis Club με την MGM tennis academy